Pages Menu
Categories Menu

Najnowsze

Wytyczne GOLD 2015 w leczeniu POChP

POChP jest jedną z wiodących przyczyn chorobowości i umieralności na świecie, a stały wzrost zachorowań na tę chorobę pogorszy w przyszłości te wskaźniki.